CILS Sınav Hakkında

فارسی

CILS (Certificazione di Lingua Italiana per Stranieri) dünyaca en eski ve en prestijli İtalyanca sertifikasıdır. CILS Siena Üniversitesinın 6 seviyeden (A1-A2-B1-B2-C1-C2) oluşan resmi İtalyanca dil yeterlilik sınavıdır. Bu sertifika ile İtalyanca yeterliliğiniz resmiyet kazanmaktadır. Bu sertifika özellikle oturma izni alınmasında, İtalyan üniversitelere kabul aşamasında ve İtalyan şirketlerinde iş bulabilmek kolaylığı açısından çok gereklidir.

CILS sınavına girdikten 2-4 ay sonra sonuçlar açıklanmaktadır. Sınav için kayıt olunca aldığınız kayıt numarasıyla Siena Üniversitesinin web sitesinde sınav sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz.

CILS Sınav kaydı için [email protected]'den bize ulaşınız. CILS sistemine bilgilerinizi aktardıktan sonra size ödeme bilgileri gönderilecektir. Ödeme yapıldıktan sonra CILS kaydınız kesinlik kazanacaktır.

CILS Sınav Tarihleri

CILS Sınav Hazırlık Dersleri

Sınav içeriği ve Seviye tanımı aşağıdaki gibidir.

SEVİYE

SINAV İÇERİKLERİ

SÜRE

TANIM

A1

Metin anlama, iletişimsel yapı, kompozisyon, konuşma, dinleme

130 dakika

Temel kullanıcı

A2

Metin anlama, iletişimsel yapı, kompozisyon, konuşma, dinleme

150 dakika

Temel kullanıcı

B1

Metin anlama, iletişimsel yapı, kompozisyon, konuşma, dinleme

220 dakika

Bağımsız kullanıcı

B2

Metin anlama, iletişimsel yapı, kompozisyon, konuşma, dinleme

220 dakika

Bağımsız kullanıcı

C1

Metin anlama, iletişimsel yapı, kompozisyon, konuşma, dinleme

285 dakika

Yetkin kullanıcı

C2

Metin anlama, iletişimsel yapı, kompozisyon, konuşma, dinleme

300 dakika

Yetkin kullanıcı

CILS Sertifikasyonu, İtalyanca dilsel ve iletişimsel yeterlilik derecesini L2 olarak tanımlayan resmi olarak tanınan derecelendirme sistemidir. CILS Sertifikasyonu, Avrupa Ortak Referans Çerçevesi'nin İtalya'daki yabancı kökenli işçiler için spesifik sertifikasyon formları geliştiren ve Avrupa Ortak Referans Çerçevesi'nin önerdiği altı dilbilimsel ve iletişim yetkinlik sistemini benimsemiş olan ilk İtalyanca sertifikasyonudur.

CILS Merkezi, Avrupa'daki test uygulamalarının ve dilbilimsel değerlendirme kavramını ilerletmeyi amaçlayan Avrupa birliği olan EALTA'nın (European Language Testing Association) kurumsal bir üyesidir. Bu nedenle CILS Merkezi, değerlendirme sürecinin etik yönetimi garantisini vermeye kendini adamıştır.

2004 yılında, Cils büyük önem sahibi olan; Avrupa dil Label’i, yani dil öğretim alanında en anlamlı ve yenilikçi projeleri ödüllendiren bir kalite sertifikası aldı. Ödül, İtalya'daki Entegrasyon için CILS A1 ve A2 Sertifikasyon formlarına verildi.

İtalyanca dili çalışan, işte çalışanlar ve İtalyan gerçeğiyle çalışanlar, uzun süreli oturma izni almak istiyenler, İtalyanca yetkinliklerini derecelendirme olarak görmek isteyenler CILS Sertifikasyon sınavına başvurabilirler.

CILS Sertifikasyon sınavlarına girmek için belirli niteliklere sahip olmak gerekli değildir, ancak sadece her CILS seviyesi için belirtilen parametrelere karşılık gelen bir İtalyan dil bilgisi gereklidir. İyi kurulmuş genel bilişsel beceriler, kendi dilinde yeterli dil becerileri, Latin alfabesi bilgisi gereklidir. CILS sınavları, Avrupa toplumu ve kültürü hakkında minimum bilgi ve İtalya'nın coğrafi, tarihsel ve kültürel olarak konumlandığı genel bilgi çerçevesine sahip olmayı gerektirir.

CILS  UNO seviyesinin ve CILS DUE seviyesine gençler de erişkinler de girebilirler, ancak ilköğretimin ilk yıllarında olan çocuklar için uygun değildir.

Özellikle çocuklar ve gençler A1, A2 ve B1 Seviyelerinde özel Sertifikasyon modülleri oluşturulmuştur.

CILS Merkezi sınav merkezlerine ilgili materyalleri gönderir. Sınavların yapıldığı gün adaylar şahsen belirlenir: herbiri bir kimlik belgesi ile sınavlara girmeli ve katılım belgesine imza atmalıdır.

Kabulden sonra, adaylar sınavı yapacakları yerlerine kopyalamayı önleyecek şekilde yerleştirilir (Kopya sınavın iptal edilmesine neden olur) ve testlerin yapılması için sınav malzemesi verilir.

CILS sınavları, ses ekipmanlarıyla CD veya PC okuyucuları kullanarak dinleme testleriyle başlar. Metni dinledikten sonra, adaylar testlere başlar ve cevaplarını cevap sayfasına yazarlar.

Adaylar siyah bir tükenmez kalemle yazmalı ve kurşun kalem kullanmamalıdır.

Dinleme testlerinden sonra okuma testlerine ve daha sonra iletişim yapıları üzerindeki düşünme testlerine geçilir: aday, girdiyi okur ve daha sonra her zaman cevap sayfasını kullanarak cevaplamaları gerçekleştirir.

Son olarak, aday, yazmak için kendisine tedarik edilen kağıtları kullanarak yazılı ifade testlerini gerçekleştirir.

Testlerin süresi, seviyeye göre değişir. Genel olarak, yaklaşık 2 saat (A1 testleri için) ile yaklaşık 5 saat (seviye Dört C2) alır.

Daha sonra, genellikle aynı gün öğleden sonra, iki safhadan oluşan sözlü sınavlar yapılır (veya aday sayısına bağlı olarak) aday ile CILS gözetmeni arasında ve adayın monologu.Her iki test de kaydedilir ve Cils Merkezine e-posta ile gönderilir.

Her bir CILS sınavı, adayın dili iletişimsel etkileşimin farklı bağlamlarında kullanma yeteneğini değerlendirmek için gerçek yaşam durumlarıyla ilgili görevler önerir.

Testler tüm dil ve iletişim becerilerini ölçer:

 • Dinleme

 • Okuduğunu anlama

 • Yazılı ifade

 • Sözel ifade

 • İtalyancada iletişim yapılarını yönetebilme yeteneği.

Test türleri ile ilgili olarak, CILS hem “açık” hem “tematik” testleri hem “nesnel” hem de “yarı açık” testleri dengeli bir şekilde sunar.
Bu sayede adaylar dilbilimsel iletişim yeteneklerini farklılaştırılmış performanslarla gösterme fırsatına sahip olurlar.

Tüm sınav testleri, CILS Sertifikasyon Merkezi'nde merkezi olarak değerlendirilir ve bu da becerilerin ve çeşitli test türlerinin değerlendirilmesine yönelik kriterleri ve puanlama yöntemini geliştirmiştir.

Sınavların kontrolünün ve değerlendirmesinin, sınav yapılan merkezde kaydedilen sözlü ifade testleri de dahil olmak üzere direkt CILS Merkezinin kontrolünde yapılması kararı adaylar için bir tarafsızlık garantisidir.

Bu şekilde herkes homojen bir uygulamaya ve güvenilir bir değerlendirmeye tabii olur.

Toplam puan 60 (A1 ve A2 seviyelerinde) ile 100 puan (diğer seviyelerde) arasında değişmektedir. Her beceri özerk bir puan alır (0 ile 20 arasında değişken).
CILS sertifikasyonuna ulaşmak için, sınavı oluşturan her bir bölümde yeterlilik eşiğine ulaşmak gerekir.

Başarı sağlayamayan adaylara, geçtikleri ve başarılı olamadıkları bölümlerin gösterildiği bir durum(kapitalizasyon) sertifikası verilir. Bu sertifika daha sonraki sertifikasyon sınavlarında geçerlidir. Yeterlilik eşiğine ulaşılan becerilerin 18 ay geçerliliği vardır ve bu zaman zarfında aday sadece başarılı olamadığı bölümlerin sınavlarına girme hakkına sahiptir.

CILS sınavlarının sonuçları, sınav tarihinden itibaren 3 ay içinde sınav merkezleri ve adaylara iletilir.

CILS Merkezi, dilsel ve iletişimsel yeterliliğin test edilmesi ve değerlendirilmesi konularında sürekli bir araştırma faaliyeti yürütmekte olup, ulusal ve uluslararası araştırma projelerine katılmaktadır.

Bahsettiğimiz CILS sertifika sisteminin uygulanması için işleme konan araştırma faaliyetleri arasında:

 • İtalyan dilinin dünyadaki konumunun analizi, eğitimin potansiyel ve gerçek hedef kitlesinin ihtiyaçları; eğitim tedarik sisteminin genel ve yerel özelliklerinin belirlenmes;

 • İş dünyasından, ileri eğitim sistemine, yerel gerçekliklerin özel çıkarlarına kadar çeşitli sosyal bağlamlarda sertifikalı dilbilimsel ve iletişimsel becerilerin kullanımı için olasılık ve koşulların analizi;

 • Tarihsel dilbilimsel durum, kullanım şekilleri, anadili konuşan toplumdaki sosyal iletişimin özellikleri, metinselliğin tipolojik ve toplumsal özelliklerini gözönünde bulundurarak, yetkinliğin yattığı dilin yapısal özelliklerinin analizi;

 • Dilsel ve iletişimsel yeterlilik modellerinin analizi: İtalyan L2'deki gelişim süreçlerinin ve öğrenme aşamalarının tanımı; Avrupa yeterlilik seviyeleri ile ilişki;

 • Yeterliliği ölçmek ve değerlendirmek için metodolojik araçların analizi; sonuçların analizi ve testlerin geçerliliği;

 • Sertifikasyon eyleminin eğitim dünyası ve genel olarak toplum üzerindeki etki ve sonuçlarının analizi.

Siena Yabancılar Üniversitesi, yabancılar arasında İtalyan dilinin tanıtımı için yeni bir önemli girişimin öncüsüdür.

6 Şubat 2013 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı ile, İtalya L2'nin sertifikasyon organları ile Siena Yabancılar Üniversitesi’nin kurucu üyelerinden biri olduğu CLIQ Derneği (İtalyan Dil Kalitesi Sertifikasyonu) arasında anlaşma imzalandı.

Dışişleri Bakanlığı, CLIQ Derneğini CLIQ kalite belgesi altında sertifikasyonu düzenleme ve faaliyetlerin koordinasyonundan sorumlu kılmıştır. CLIQ, İtalyanca öğrenmek isteyen yabancılar tarafından açıkça tanımlanabilen bir kalite etiketi ile donatılmış bir sertifikasyon sisteminin sembolü ve kalite ile eş anlamlıdır.

Siena Yabancılar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen CILS - Yabancı Dil Olarak İtalyanca Sertifikasyonu, CLIQ'nun temel direklerinden biridir ve daha genel olarak yabancıların İtalyanca becerilerini doğrulamak için güvenebileceği en önemli araçlardan biridir. Her zaman titiz ve yenilikçi teorik ve metodolojik modellere dayanır. Yirmi yıldan fazla faaliyet, araştırma, her zaman yeni teorik ve operasyonel çalışmalar, yabancılarla dünya üzerinde çalışan tüm süjelerle işbirliği, CILS'in sektördeki tüm operatörler için bir referans noktası olmasını sağlamıştır.

CLIQ markasını da kullanan CILS faaliyetini yürütmeye Siena Üniversitesi Yabancılar Üniversitesi tarafından desteklenen bilimsel araştırma ve eğitimin özerk eylemi tarafından garanti edilen bilimsel kalite parametreleri ve standartlarına uygun olarak sistem içerisinde daha koordineli ve karşılaştırılabilir bir şekilde devam edecektir.