Università degli Studi di Trento

Trento Üniversitesi Dünyanın en iyi ilk 300 üniversitesi arasındadır, İtalya’nın kuzeyinde konumlanmış ve İtalya’da sosyoloji fakültesi bulunan ilk üniversitedir. 1982 yılından itibaren İtalyan Devlet üniversiteleri arasına katılan Trento Üniversitesi, günümüzde prestijli bir üniversite olarak nitelendirilir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak kurulmuş olan Trento Üniversitesi bugün birçok farklı bölümü bulunan Avrupa’nın prestijli İtalyan devlet üniversitelerinden biri haline gelmiştir ve İtalya’da üniversite okumak isteyen öğrenciler için konumu itibari ile de çok güzel bir alternatiftir. Adige River Valley’de bulunan okul İtalyan alplerinin kalbinde yatmaktadır. Hatta bu nedenle Trento’ya İtalyan alplerinin Silikon vadisi denir.

16.000’den fazla öğrencisi olan Trento Üniversitesinin üniversitesi 3 alana konumlanmıştır :

Trento merkezinde Sosyoloji ve Sosyal Araştırmalar departmanı, Beşeri Bilimler, Hukuk fakültesi ve Uluslararası İlişkiler okulu bulunmaktadır, hepsi birbirine çok yakındır. Trento’nun daha yukarı bölgesinde Fizik, Matematik, Çevre ve Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgi Mühendisliği ve Bilgisayar Sistemleri, Hücre Bölümü, Hesaplamalı ve Bütünleştirici Biyoloji Bölümü bulunmaktadır. Revereto’da ise 2004 yılında kurulmuş Bilişsel Bilim fakültesi bünyesinde  Psikoloji ve Bilişsel Bilimler Bölümü bulunmaktadır ve bu bölüm İtalya'da sinirbilime odaklanan tek bölümdür.

Trento Üniversitesinde her akademik seviyede eğitim alınabilir; lisans, yüksek lisans ve doktora programları vardır.  Okul URAP sıralamalarında dünyadaki tıp üniversiteleri arasında ilk 700 üniversite arasındadır.  QS sıralamasına göre ise Trento Üniversitesi sosyoloji alanında dünyanın en iyi ilk 150 üniversitesi arasında yer almaktadır.

Dünyada en fazla İtalyan üniversitesini temsil eden Firenze eğitim, Trento Üniversitesinin de resmi kayıt merkezidir.  İtalyan devlet üniversiteleri, Firenze ile ayrıcalıklı başvuru ve kayıt süreci, kabul koşulları ve İtalya’da eğitim ile ilgili her konuda danışmanlık almak için lütfen uzman danışmanlarımızla iletişime geçiniz.

 

Trento Üniversitesi Lisans

Trento Üniversitesi lisans programları aşağıdaki gibidir.

 

 • Comparative, European and International Legal Studies (Karşılaştırmalı, Avrupa ve Uluslararası Hukuk Çalışmaları)- İngilizce
 • Biomolecular science and technologies (Biyomoleküler Bilim ve Teknoloji) -İtalyanca
 • Business management (İşletme Yönetimi)-İtalyanca
 • Business management Part Time(İşletme Yönetimi-İtalyanca
 • Civil engineering (İnşaat Mühendisliği)-İtalyanca
 • Computer, Communication and Electronic Engineering (Bilgisayar, İletişim ve Elektronik Mühendisliği)- İtalyanca
 • Computer science (Bilgisayar Bilimi)-İtalyanca
 • Cultural heritage (Kültürel Miras)-İtalyanca
 • Economics and Management(Ekonomi ve Yönetim)-İtalyanca
 • Engineering for the environment and the territory(Çevre ve Bölge için Mühendislik)-İtalyanca
 • Historical and philological studies (Tarihi ve Filolojik Çalışmalar)-İtalyanca
 • Industrial engineering(Endüstri Mühendisliği)-İtalyanca
 • Interfaces and communications technologies (Arayüzler ve iletişim teknolojileri)-İtalyanca
 • International studies(Uluslarası  Çalışmalar)- İtalyanca
 • Mathematics(Matematik)-İtalyanca
 • Modern languages (Modern Diller)-İtalyanca
 • Philosophy(Felsefe)-İtalyanca
 • Workplace Accident Prevention(İşyeri kazalarını önleme)-İtalyanca
 • Science and techniques of cognitive psychology (Bilişsel psikoloji bilimi ve teknikleri)-İtalyanca
 • Social work (Sosyal Çalışma)-İtalyanca
 • Sociology (Sosyoloji)-İtalyanca
 • Viticulture and Oenology (Bağcılık ve Şarapçılık )-İtalyanca
 • Professional education(Profesyonel Eğitim)-İtalyanca

Firenze olarak İtalyan üniversitelerine başvuru ve kabul sürecinde öğrencilerimize ayrıcalıklar sunuyoruz. Başvuru sürecinizi en kolay hale getirmek ve kabul koşulları hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

 

Trento Üniversitesi Yüksek Lisans

Trento Üniversitesi yüksek lisans programları şunlardır :

 • Agrifood Innovation Management (Tarımsal Gıda İnovasyon Yönetimi)- İngilizce
 • Artificial Intelligence Systems (Yapay Zeka Sistemleri) - İngilizce
 • Behavioural and Applied Economics (Davranışsal ve Uygulamalı Ekonomi)- İngilizce
 • Cellular and molecular biotechnology (Hücresel ve Moleküler Biyoteknoloji)- İngilizce
 • Cognitive science(Bilişsel Bilim)- İngilizce
 • Computer science(Bilgisayar Bilimi)- İngilizce
 • Data Science (Data Bilimi)- İngilizce
 • Economics (Ekonomi)-İngilizce
 • European Master in Business Studies EMBS( İşletme Çalışmalarında Avrupa Masterı) -İngilizce
 • Energy engineering (Enerji Mühendisliği)-İngilizce
 • Environmental Meteorology (Çevresel Metoroloji)-İngilizce
 • European And International Studies (Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar)-İngilizce
 • Human-Computer Interaction (İnsan -Bilgisayar Etkileşimi)-İngilizce
 • Innovation Management (İnovasyon Yönetimi)-İngilizce
 • International Management (Uluslararası Yönetim) -İngilizce
 • International Security Studies (Uluslararası Güvenlik Çalışmaları) -İngilizce
 • Management (İşletme)-İngilizce
 • Materials and production Engineering (Malzeme ve Üretim Mühendisliği)-İngilizce
 • Mathematics (Matematik)-İngilizce
 • Mechatronics engineering (Mekatronik Mühendisliği)-İngilizce
 • Physics (Fizik) -İngilizce
 • Quantitative and Computational Biology (Nicel ve Hesaplamalı Biyoloji)-İngilizce
 • Information and Communication Engineering (Bilgi ve İletişim Mühendisliği)-İngilizce
 • Security Intelligence and Strategic Studies (Güvenlik İstihbaratı ve Stratejik Çalışmalar)-İngilizce
 • Sociology and social research (Sosyoloji ve Sosyal Araştırma)-İngilizce

 

 • Art(Sanat)- İtalyanca
 • Civil engineering (İnşaat Mühendisliği)- İtalyanca
 • Economics and business legislation (Ekonomi ve ticaret mevzuatı)- İtalyanca
 • Engineering for the environment and the territory (Çevre ve bölge için mühendislik)-İtalyanca
 • Euro-American literatures, translation and literary criticism(Avrupa-Amerikan edebiyatları, çeviri ve edebiyat eleştirisi) - İtalyanca
 • Finance (Finans)- İtalyanca
 • Global and Local Studies (Global ve Yerel Çalışmalar)- İtalyanca
 • Historical sciences (Tarihi Bilimler)- İtalyanca
 • Linguistic mediation, tourism and culture (Dilbilimsel arabuluculuk, turizm ve kültür)- İtalyanca
 • Management of organizations and of the territory (Kuruluşların ve bölgenin yönetimi) - İtalyanca
 • Management of sustainability and tourism (Sürdürülebilir Yönetim ve Turizm)- İtalyanca
 • Methodology, organization and evaluation of social services (Metodoloji, Sosyal Servislerin Organizasyonu ve Değerlendirilmesi) - İtalyanca
 • Musicology (Müzikoloji) - İtalyanca
 • Philology and literary criticism (Filoloji ve edebi eleştiri)-  İtalyanca
 • Philosophy and languages of modern times (Felsefe ve Modern Zaman Dilleri)- İtalyanca
 • Pshychology (Psikoloji)- İtalyanca
 • Quaternary, prehistory and archaeology (Dördüncü Çağ, Tarih Öncesi ve Arkeoloji)- İtalyanca
 • Sport Science and Physical Performance (Spor Bilimi ve Fiziksel Performans) - İtalyanca
 • Constructing engineering/architecture (İnşaat Mühendisliği / Mimarisi)- İtalyanca

Trento Universitesi Burs

Trento Üniversitesi not ortalaması yüksek öğrencilere eğitim ücreti üzerinden burs verebilmektedir. Firenze eğitim olarak öğrencilerimizin burs almasına yardımcı oluyoruz, öğrencileri burs projeleri için üniversitelerle birebir görüştürebiliyoruz, burs yarışmaları ile ilgili sürekli güncel bilgilerle burs alma şansınızı arttırıyoruz. 

Konaklama

Trento ve Rovereto, Opera Universitaria tesislerinde veya özel bir dairede farklı konaklama türlerinin bulabileceği küçük ve canlı üniversite şehirleridir. Opera Universitaria, öğrenci konaklama tesislerini yöneten yerel bir kurumdur. Trento Üniversitesi kayıtlı oldukları programa göre sadece bazı öğrenci kategorileri için konaklama garantisi verebilir. İtalya’da öğrenci olmak, İtalya’da yaşam ve konaklama ve çok daha detaylı bilgi için lütfen deneyimli Firenze danışmanlarımızla iletişime geçiniz.

 

Başvuru

Firenze Eğitim Trento Üniversitesi’nin resmi kayıt ofisidir. Okulun lisans veya yüksek lisans bölümlerine yurtdışı eğitim danışmanlarımızla başvuru yapabilirsiniz. Trento Üniversitesi kabul koşulları ve okul kaydı konularında profesyonel danışmanlık hizmeti almak  için lütfen Firenze eğitim danışmanlarımızla iletişime geçiniz.

Üniversite

Şehir  Bolüm Dil Başlangıç Tarihi Süre   Yıllık Eğitim Ücreti
Trento CEILS - Comparative, European and International Legal Studies İngilizce Eylül  3 Yıl 0- €4.500
Trento Biomolecular science and technologies İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Business management  İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento  Civil engineering  İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Computer, Communication and Electronic Engineering İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Computer science İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Cultural heritage İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Economics and Management İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Engineering for the environment and the territory İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Historical and philological studies İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Industrial engineering İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Interfaces and communications technologies İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento International studies İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Modern languages İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Mathematics İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Philosophy İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Workplace Accident Prevention İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Science and techniques of cognitive psychology İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Social work İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Sociology İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Viticulture and Oenology İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Professional education İtalyanca  Eylül  3 Yıl 0- €3.000
Trento Law and Business Administration İtalyanca  Eylül  3 Yıl  0- €3.000
Trento Medicine and Surgery İtalyanca  Eylül  6 Yıl  0- €3.000

Master

Şehir Bölüm Dil Başlangıç Tarihi Süre   Yıllık Eğitim ücreti
Trento Agrifood Innovation Management  İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Artificial Intelligence Systems  İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Behavioural and Applied Economics İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Cellular and molecular biotechnology İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Cognitive science İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Computer science İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Data Science İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Economics İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento European Master in Business Studies EMBS İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Energy engineering İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Engineering for the environment and the territory İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Environmental Meteorology İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Human-Computer Interaction  İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Innovation Management İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento International Management İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento International Security Studies İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Management İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Materials and production Engineering  İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Mathematics İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Mechatronics engineering  İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Physics İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Quantitative and Computational Biology İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Information and Communication Engineering İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Security Intelligence and Strategic Studies İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Sociology and social research  İngilizce Eylül 2 Yıl 0- €6.500
Trento Constructing engineering/architecture İtalyanca  Eylül 5 Yıl  0- €6.000
Trento Sport Science and Physical Performance İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Quaternary, prehistory and archaeology İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Pshychology İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Philosophy and languages of modern times İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Philology and literary criticism İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Musicology İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Methodology, organization and evaluation of social services İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Management of sustainability and tourism İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Management of organizations and of the territory İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Historical sciences İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Global and Local Studies İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Finance İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Euro-American literatures, translation and literary criticism İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Engineering for the environment and the territory İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Economics and business legislation İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Civil engineering  İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Engineering for the environment and the territory İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Linguistic mediation, tourism and culture İtalyanca  Eylül 2 Yıl  0- €6.000
Trento Law İtalyanca  Eylül 5 Yıl  0- €6.000
Trento Üniversitesi, İtalyan devlet üniversiteleri