Università degli Studi di Pisa

UNIVERSITÀ DI PISA

 

Pisa devlet üniversitesi İtalya'nın en eski devlet üniversitelerinden biridir: 1343 yılında kurulmuştur. Galileo Galilei'nin mezun olduğu okul olarak bilinir. Araştırma üniversitesi olarak dünyanın en iyi üniversiteleri arasındadır. Üniversitenin şehre yayılmış çeşitli öğretim ve araştırma binaları, müzeleri ve kütüphaneleri vardır. Pisa Üniversitesi'nin kütüphane sistemi, 15 kütüphaneyi ve Üniversitenin genel arşivini içermektedir.

Üniversite programları 3 yıl sürer. Master programları 1 veya 2 yıldır. Eğitim dili İngilizce olan programlarla ilgili bilgileri aşağıdaki  bulabilirsiniz.

 

Università di Pisa eğitim ücretleri nedir?
2021/2022 akademik yılının eğitim ücreti €2,400’dür. Bir yılda toplam 4 taksit ödemesi vardır: ilk harç €356.00’dır ve genelde Eylül’ün sonuna kadar ödenmelidir.

 

 

Università di Pisa’da burs imkanları nelerdir?
Pisa Üniversitesi tarafından, İngilizce öğretilen bir yüksek lisans kursuna veya İşletme ve Ekonomi alanında üç yıllık lisans derecesine kayıtlı en iyi öğrencilere 18 başarı bursu sunulmaktadır. Bu burslardan sağlanan fon 14.000 Euro ile 22.000 Euro arasında değişmektedir ve ayrıca öğrenim ücretlerinde muafiyet/düşüş bulunmaktadır. 2021/2022 akademik yılında İngilizce dilinde verilen on dört Yüksek Lisans Kurslardan birine veya İşletme ve Ekonomi Yönetimi Lisans Derecesine kayıtlı uluslararası öğrenciler burs için başvurabilirler:

 

     -    Üniversite programlarında 6000 Euro başarı burs imkanı.

     -     Yüksek Lisans programlarında 8000 Euro başarı burs imkanı.

 

 

 

 

Università di Pisa’da okurken konaklama için harcama nedir?

Pisa Üniversitesi kampüs tabanlı bir üniversite değildir ve bunun yerine binaları ve bölümleri şehrin her yerine dağılmıştır. Konaklama açısından, öğrenciler genellikle Üniversite'deki duyuru panolarına veya internette olan ilanları kontrol ederek konut bulurlar. Öğrenciler genellikle bir daireyi diğer İtalyan veya uluslararası öğrencilerle paylaşırlar. Bir odanın kirasi, faturalar hariç, ayda €250/350 arasındadır.

DSU Toscana (Bölgesel "Çalışma Hakkı" Programı), Pisa'da konaklama arayan öğrencilere de kendi tesislerinden konaklama imkanı sunmaktadır.

Üniversitenin şehirdeki çeşitli konaklama tesisleriyle yaptığı bir dizi anlaşma sayesinde, Pisa Üniversitesi öğrencileri ve misafirleri konaklama fiyatlarında indirim ve promosyonlardan yararlanabiliyor.

 

 

Università di Pisa’ya başvurumu nasıl yapabilirim?

Università di Pisa’ya Fırenze Eğitim danışmanları ile başvurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen +90 216 302 24 55 nolu telefondan veya 

[email protected] e-posta adresinden bize ulaşınız.

 

 

Università di Pisa’nın sınavlarına nasıl hazırlanabilirim?

Università di Pisa’nın giriş sınavları için Firenze Eğitim online hazırlık kursları ile hazırlanabilir ve deneme testlerini alabilirsiniz.

 

PİSA Üniversitesi dünya sıralamasında kaçıncıdır?

ARWU 2021 #151

QS World University Rankings 2022   #388

World University Rankings 2022   #401

Best Global Universities Rankings 2021   #189

 

Türkiye’de Università di Pisa’da eğitim almak isteyen öğrenciler en çok Mühendislik, Astronomi, Matematik ve Beşerî Bilimler ile ilgilenmektedir. Şanghay JaoTong Üniversitesi tarafından yayınlanan en son Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması’na göre, Pisa Üniversitesi, Politecnico di Milano, Bologna Üniversitesi ve Roma Sapienza ile birlikte Matematik alanında İtalya'da ilk sırada yer alıyor ve Dünyada anket yapılan üniversitelerin ilk %10'u arasında yer almak anlamına gelen Fizik ve Astronomi için ikinci.

 

PİSA Üniversitesinin en başarılı mezunları kimlerdir?

Galileo Galilei (astronom), Enrico Fermi (bilim adamı, Nobel Fizik Ödülünü kazanan), Carlo Rubbia (fizikçi, Nobel Fizik Ödülünü kazanan) Giosuè Carducci (şair, Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan), Giovanni Gronchi (cumhurbaşkanı), Carlo Azeglio Ciampi (cumhurbaşkanı)

 

Pisa Üniversitesi İtalyanca lisans bölümleri aşağıdaki gibidir:

 

 

 • Agricultural Sciences - Tarım Bilimleri
 • Animal Breeding Techniques and Dog Training - Hayvan Yetiştirme Teknikleri ve Köpek Eğitimi
 • Animal Production Science and Technology - Hayvansal Üretim Bilimi ve Teknolojisi
 • Science of Herbal and Health Products - Bitkisel ve Sağlık Ürünleri Bilimi
 • Veterinary Medicine - Veterinerlik
 • Viticulture and Enology - Bağcılık ve Enoloji
 • Aerospace Engineering - Uzay Mühendisliği
 • Architecture and Building Engineering - Mimarlık ve Yapı Mühendisliği
 • Biomedical Engineering - Biyomedikal Mühendisliği
 • Chemical Engineering - Kimya Mühendisliği
 • Civil-Environmental & Building Engineering – Sivil, Çevre ve Bina Mühendisliği
 • Electronic Engineering - Elektronik Mühendisliği
 • Energy Engineering - Enerji Mühendisliği
 • Engineering for the Industrial Design - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
 • Engineering Management - Mühendislik Yönetimi
 • Maritime & Naval Sciences - Denizcilik ve Deniz Bilimleri
 • Mechanical Engineering -           Makine Mühendisliği
 • Telecommunications Engineering - Telekomünikasyon Mühendisliği
 • Audioprothesic Techniques - Audioprotez Teknikleri
 • Biomedical Laboratory Techniques - Biyomedikal Laboratuvar Teknikleri
 • Childhood Neuro and Psychomotricity - Çocukluk Nöroloji ve Psikomotrikliği
 • Dental Hygiene - Diş hijyeni
 • Dentistry and Dental Prosthodontics - Diş Hekimliği ve Diş Protezleri
 • Dietology - Diyetoloji
 • Environment and Workplace Prevention Techniques - Çevre ve İşyeri güvenlik Teknikleri
 • Imaging and Radiotherapy Techniques - Görüntüleme ve Radyoterapi Teknikleri
 • Medicine and Surgery - Tıp ve Cerrahi
 • Midwifery - Ebelik
 • Nursing - Hemşirelik
 • Pharmaceutical Chemistry and Technology - Eczacı Kimya ve Teknoloji
 • Sciences and Techniques in Clinical and Health Psychology - Klinik ve Sağlık Psikolojisinde Bilim ve Teknikler
 • Speech and Language Therapy - Konuşma ve Dil Terapisi
 • Sports and Physical Education - Spor ve Beden Eğitimi
 • Cultural Heritage Studies - Kültürel Miras Koruma Bilimi
 • Digital Humanities - Dijital Beşeri Bilimler
 • Foreign Languages and Literatures - Yabancı Diller ve Edebiyatlar
 • Historical Studies - Tarih
 • Humanities – Beşeri Bilimler
 • Italian Language and Culture for Foreigners - Yabancılar için İtalyan Dili ve Kültürü
 • Philosophy - Felsefe
 • Primary Teacher Education - İlköğretim Öğretmenliği
 • Sciences for Peace: International Cooperation and Conflict Transformation - Barış İçin Bilimler: Uluslararası İşbirliği ve Çatışma Dönüşümü
 • Studies in Performing Arts and Communications - Gösteri Sanatları ve İletişim
 • Tourism Sciences - Turizm Bilimleri
 • Biological Sciences - Biyolojik Bilimler
 • Biotechnology - Biyoteknoloji
 • Chemistry - Kimya
 • Chemistry for Industry and Environment - Sanayi ve Çevre Kimyası
 • Computer Science - Bilgisayar Bilimi
 • Geological Sciences - Jeoloji
 • Mathematics - Matematik
 • Natural and Environmental Sciences - Doğa ve Çevre Bilimleri
 • Physics - Fizik
 • Banking Finance and Financial Markets - Bankacılık, Finans ve Finansal Piyasalar
 • Business Studies - İşletme
 • Business, Work and Administrative Legal Services - İşletme, Ticaret ve İdari Hukuk Hizmetleri
 • Economics and Commerce - Ekonomi ve Ticaret
 • Law - Hukuk
 • Management and Law of Logistics Systems - Lojistik Sistemlerin Yönetimi ve Hukuku
 • Management for Business and Economics - İşletme ve Ekonomi Yönetimi
 • Political Sciences - Siyasal Bilimler
 • Science of Social Work - Sosyal Hizmetler

 

 

Pisa Üniversitesi İtalyanca yüksek lisans bölümleri şunlardır:

 

 • Agrifood Production and Agroecosystem Management - Tarımsal Gıda Üretimi ve Agroekosistem Yönetimi
 • Animal Production Science and Technology - Hayvansal Üretim Bilimi ve Teknolojisi
 • Food Biosafety and Quality - Gıda Biyogüvenliği ve Kalitesi
 • Plant and Microbe Biotechnologies - Bitki ve Mikrop Biyoteknolojileri
 • Sustainable Innovation in Viticulture and Enology - Bağcılık ve Enolojide Sürdürülebilir İnovasyon
 • Urban Green Areas and Landscape Planning and Management - Kentsel Yeşil Alanlar ve Peyzaj Planlama ve Yönetimi

 

 

 

 • Automotive Engineering -           Otomotiv Mühendisliği
 • Aerospace Engineering -  Uzay Mühendisliği
 • Applied and Exploration Geophysics – Pratik ve Keşif Jeofiziği
 • Artificial Intelligence and Data Engineering - Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
 • Biomedical Engineering - Biyomedikal Mühendisliği
 • Bionics Engineering - Biyonik Mühendisliği
 • Chemical Engineering - Kimya Mühendisliği
 • Civil Infractures and Environmental Engineering - İnşaat Altyapıları ve Çevre Mühendisliği
 • Computer Engineering - Bilgisayar Mühendisliği
 • Cybersecurity - Siber güvenlik
 • Electric Engineering - Elektrik Mühendisliği
 • Electronic Engineering - Elektronik Mühendisliği
 • Energy Engineering - Enerji Mühendisliği
 • Government and Administration of the Sea - Deniz Hükümeti ve İdaresi
 • Management Engineering - Yönetim Mühendisliği
 • Maritime and Naval Sciences - Denizcilik ve Deniz Bilimleri
 • Materials and Nanotechnology - Maddeler ve Nanoteknoloji
 • Nuclear Engineering - Nükleer Mühendislik
 • Robotics and Automation Engineering - Robotik ve Otomasyon Mühendisliği
 • Structural and Building Engineering - Yapı ve İnşaat Mühendisliği
 • Technology and Production of Paper and Cardboard - Kağıt ve Karton Teknolojisi ve Üretimi
 • Telecommunications Engineering - Telekomünikasyon Mühendisliği

 

 • Clinical and Health Psychology - Klinik ve Sağlık Psikolojisi
 • Health Professions of Rehabilitation Sciences - Rehabilitasyon Bilimlerinin Sağlık Meslekleri
 • Human Nutritional Sciences - İnsan Beslenme Bilimleri
 • Nursing and Midwifery Sciences - Hemşirelik ve Ebelik
 • Sport Science for Prevention and Rehabilitation - Rehabilitasyon için Spor Bilimi

 

 • Archaeology Studies - Arkeoloji
 • Classical Philology and Ancient History - Klasik Filoloji ve Antik Tarih
 • Digital Humanities - Dijital Beşeri Bilimler
 • Euro-American Languages, Literatures and Philologies - Avrupa-Amerikan Dilleri, Edebiyatları ve Filolojileri
 • History and Civilisation - Tarih ve Medeniyet
 • History and Forms of the Visual and Performing Arts and New Media - Görsel Sanatlar, Gösteri Sanatları ve Yeni Medya Tarihi ve Biçimleri
 • Italian Studies - İtalyanca
 • Linguistics and Translation - Dilbilim ve Çeviri
 • Peace Studies: Conflict Transformation and Development Cooperation - Barış Çalışmaları: Çatışma Dönüşümü ve Kalkınma İşbirliği
 • Philosophy and Forms of Knowledge - Felsefe ve Bilgi Biçimleri
 • Planning and Governance of Tourism System in the Mediterranean Area - Akdeniz Bölgesinde Turizm Sisteminin Planlanması ve Yönetilmesi
 • Studies on Ancient Egypt, Near and Middle East - Eski Mısır, Yakın ve Ortadoğu İncelemesi

 

 • Applied and Exploration Geophysics - Pratik ve Keşif Jeofizik
 • Biology Applied to Biomedical Sciences - Biyomedikal Bilimlere Uygulanan Biyoloji
 • Chemistry - Kimya
 • Computer Science - Bilgisayar Bilimi
 • Computer Science and Networking - Bilgisayar Bilimi ve Ağ İletişimi
 • Conservation and Evolution - Koruma ve Evrim
 • Cybersecurity - Siber Güvenlik
 • Data Science and Business Informatics - Veri Bilimi ve İşletme Bilişimi
 • Digital Humanities - Dijital Beşeri Bilimler
 • Environmental Sciences - Çevre Bilimleri
 • Geosciences and Geotechnologies - Yerbilimleri ve Jeoteknolojiler
 • Industrial Chemistry - Endüstriyel kimya
 • Marine Biology - Deniz Biyolojisi
 • Materials and Nanotechnology - Maddeler ve Nanoteknoloji
 • Mathematics - Matematik
 • Molecular and Cellular Biology - Moleküler ve Hücresel Biyoloji
 • Molecular Biotechnology - Moleküler Biyoteknoloji
 • Neuroscience - Sinirbilim
 • Physics - Fizik

 

 • Innovation Law for Business and Institutions - İşletmeler ve Kurumlar İçin İnovasyon Yasası
 • Banking, Finance, Financial Markets - Bankacılık, Finans, Finansal Piyasalar
 • Corporate Communication and Human Resources Management - Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Data Science and Business Informatics - Veri Bilimi ve İşletme Bilişimi
 • Economics - Ekonomi
 • Government and Administration of the Sea - Deniz Hükümeti ve İdaresi
 • International Studies - Uluslararası Çalışmalar
 • Management and Control of Logistic Processes - Lojistik Süreçlerin Yönetimi ve Kontrolü
 • Maritime and Naval Sciences - Denizcilik ve Deniz Bilimleri
 • Marketing and Market Research - Pazarlama ve Pazar Araştırması
 • Peace Studies: Conflict Transformation and Development Cooperation
 • Planning and Governance of Tourism System in the Mediterranean Area - Barış Çalışmaları: Çatışma Dönüşümü ve Kalkınma İşbirliği
 • Professional Advice to Business - İşletmelere Profesyonel Danışmanlık
 • Public Administration Sciences - Kamu Yönetimi Bilimleri
 • Sociology and Management of Social Services - Sosyal Hizmetler Sosyolojisi ve Yönetimi
 • Strategy, Management and Control - Strateji, Yönetim ve Kontrol

 

 

Pisa Üniversitesi İngilizce lisans bölümleri şunlardır:

 • Agricultural and Veterinary Sciences - Tarım ve Veterinerlik Bilimleri
 • Engineering - Mühendislik
 • Health Sciences - Sağlık Bilimleri
 • Humanities - Beşerî Bilimler
 • Mathematical, Physical and Natural Sciences - Matematik, Fizik ve Doğa Bilimleri
 • Social Sciences - Toplum Bilimleri

 

 

Başvuru

Pisa Devlet Üniversitesi Türkiye Yetkili Temsilcisi Firenze Yurtdışı Eğitim ile aşağıdaki programlar için danışmanlık hizmeti alarak başvuru yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayınız.

Üniversite

Eğitim Dili İngilizce

Şehir Bölüm Dil Son Tarihi Süre Fiyat
Pisa International programme
in Humanities
İngilizce (1° yıl),
İtalyanca (2° ve 3°)
Nisan 3 yıl

                                                                                 1. yıl  2500 €  + okul ücreti

 2 ve 3. yıllar sadece okul ücreti

okul ücreti öğrencinin durumuna göre € 407 - € 2,354 arasındadır 

Pisa Management for Business and Economics İngilizce Eylül 3 yıl okul ücreti öğrencinin durumuna göre € 407 - € 2,354 arasındadır 

 

Eğitim Dili İtalyanca

İtalyanca eğitim dilinde okumak isteyen öğrenciler Firenze Eğitim Dil Hazırlık sınıfına katılabilirler. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi 216 302 24 55'ten arayınız.

 

Şehir Programlar Süre Dil Ücret
Pisa Animal Breeding Techniques and Dog Training -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Science of Herbal and Health Products -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Agricoltural Sciences -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Animal Production Science and Technology - Zootekni 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Viticolture and Enology -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Civil-environmental and Building Engineering - Sivil ve Çevre Mühendisliği 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Government and Administration of the Sea -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Engineering Management - Yönetim Mühendisliği 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Computer Engineering - Bilgisayar Mühendisliği 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Biomedical Engineering - Biyomedikal Mühendisliği 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Maritime and Naval Science -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Chemical Engineering - Kimya Mühendisliği 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Telecommunications Engineering - Telekomünikasyon Mühendisliği 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Electronic Engineering - Elektronik Mühendisliği 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Aerospace Engineering - Uzay Mühendisliği 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Energy Engineering - Enerji Mühendisliği 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Audioprothesic Techniques -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Midwifery -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Sports and Physical Education - Beden Bilimleri 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Imaging and Radiotherapy - Radyoterapi 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Environment and Workplace Prevention Techniques - 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Dietistic - Dietistik 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Speech and Language Therapy -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Dental Hygiene - Diş Hijyeni 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Pharmaceutical Chemistry - Kimya 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Podiatry - Pedikürcülük 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Biomedical Laboratory Techniques -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Nursing - Hemşirelik 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Psychiatric Rehabilitation Techniques -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Childhood Neuro and Psycomotricity -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Physiotherapy - Fizyoterapi 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Sciences and Techniques in Clinical and Health Psychology -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Philosophy - Felsefe 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Tourism Sciences - Turizm 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Cultural Heritage Studies -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Foreign Language and Literatures -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Science for Peace: International Cooperation and Conflict Transformation 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Italian Language and Culture for Foreigners -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Humanities -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Historical Studies - Tarih 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Studies in Performing Arts and Communication -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Digital Humanities -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Primary Teacher Education - Öğretmeni Eğitimi 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Natural and Environmental Sciences - Çevre Bilimleri 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Maritime and Naval Sciences - 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Computer Science - Bilgisayar Bilimleri 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Physics - Fizik 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Biological Sciences - Biyoloji 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Chemistry - Kimya 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Chemistry for Industry and Environment - Kimya 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Mathematics - Matematik 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Geological Sciences - Jeoloji 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Sciences for Peace: Internatıonal Cooperation and Conflict Transformation -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Biotechnology - Biyoteknoloji 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Management and Law of Logistics Systems - Lojistik 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Business Studies - İşletme 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Banking Finance and Financial Markets - Finans 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Science of Social Work -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Management for Business and Economics - Ekonomi Yönetimi 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Political Science - Siyaset Bilimi 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Business, Work and Administrative Legal Service -  3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Economics and Commerce - Ekonomi 3 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Veterinary Medicine - Veterinarlik 5 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Architecture and Building Engineering - Mimarlık 5 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Pharmacy - Eczancılık 5 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Medicine and Surgery - Tıp 6 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Dentistry and Dental Prosthodontics - Diş Hekimliği 6 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Law - Hukuk 5 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro

Master

Eğitim Dili İngilizce

Şehir Programlar Süre Dil Ücret
Pisa Aerospace Engineering - Uzay Mühendisliği 2 yıl İngilizce 340 - 2296 euro
Pisa Applied and Exploration Geophysics 2 yıl İngilizce 340 - 2296 euro
Pisa Embedded Computer Systems - Bilgisayar Bilimleri 2 yıl İngilizce 340 - 2296 euro
Pisa Computer Engineering - Bilgisayar Mühendisliği 2 yıl İngilizce 340 - 2296 euro
Pisa Materials and Nanotechnology - Nanoteknoloji 2 yıl İngilizce 340 - 2296 euro
Pisa Nuclear Engineering - Nükleer Mühendisliği 2 yıl İngilizce 340 - 2296 euro
Pisa Bionics Engineering - Biyonik Mühendisliği 2 yıl İngilizce 340 - 2296 euro
Pisa Neuroscience - Nörobilim 2 yıl İngilizce 340 - 2296 euro
Pisa Computer Science - Bilgisayar Bilimleri 2 yıl İngilizce 340 - 2296 euro
Pisa Computer Science and Networking  2 yıl İngilizce 340 - 2296 euro
Pisa Data Science and Business Informatics  2 yıl İngilizce 340 - 2296 euro
Pisa Economics  2 yıl İngilizce 340 - 2296 euro

 

Eğitim Dili İtalyanca

Şehir Programlar Süre Dil Ücret
Pisa Agrifood Production and Agroecosystem Management  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Food Biosafety and Quality  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Urban Green Areas and Landscape Planning and Management - Peyzaj 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Plant and Microbe Biotechnologies - Mikro Biyoteknolojisi 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Animal Production Science and Technology - Zootekni 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Applied and Exploration Geophysics - Jeofizik 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Chemical Engineering - Kimya Mühendisliği 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Aerospace Engineering - Uzay Mühendisliği 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Structural and Building Engineering 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Energy Engineering - Enerji Mühendisliği 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Automotive Engineering - Otomotiv Mühendisliği 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Management Engineering - Yönetim Mühendisliği 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Nuclear Engineering - Nükleer Mühendisliği 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Robotics and Automation Engineering - Otomasyon Mühendisliği 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Government and Administration of the Sea -  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Civil Infrastructure and Environmental Engineering - Çevre Mühendisliği 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Biomedical Engineering - Biyomedikal Mühendisliği 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Electric Engineering - Elektrik Mühendisliği 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Maritime and Naval Science -  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Electronic Engineering - Elktronik Mühendisliği 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Telecommunications Engineering - Telekomünikasyon Mühendisliği 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Health Professions of Rehabilitation Science - Rehabilitasyon 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Sport Science for Prevention and Rehabilitation -  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Nursing and Midwifery - Hemşirelik 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Human Nutritional Science -  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Clinical and Health Psychology - Psikoloji 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Planning and Governance of Tourism System in Mediterranean Area - Turizm 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Linguistics and Translation - Dilbilim ve Çeviri (?) 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Classical Philology and Ancient History - Antik Filoloji ve Tarih 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa History and Civilisation - Tarih 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Philisophy and Forms of Knowledge - Felsefe 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa History and Forms of the Visual and Performing Arts and New Media -  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Peace Studies: Conflict Transformation and Development Cooperation -  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Italian Studies -  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Studies on Ancient Egypt, Near and Middle East -  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Digital Humanities - 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Euro-American Languages, Literatures and Philologies -  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Archeology Studies - Arkeoloji 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Marine Biology -  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Biology Applied to Biomedical Sciences - Biyoloji 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Conservation and Evolution -  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Mathematics - Matematik 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Chemistry - Kimya 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Environmental Science - Çevre Bilimleri 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Molecular Biotechnology - Biyoteknoloji 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Phisycs - Fizik 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Geosciences and Geotechnologies - Yer Bilimleri 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Industrial Chemistry - Kimya 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Molecular and Cellular Biotechnology - Biyoteknoloji 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa International Studies - Uluslararası İlişkiler 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Management and Control of Logistic Processes -  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Marketing and Market Reasearch - Pazarlama 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Banking Finance Financial Markets - Finans 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Strategy, Management and Control -  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Professional Advice to Business -  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Corporate Communication and Human Resources Management -  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Sociology and Management of Social Services - Sosyoloji 2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro
Pisa Public Administration Science -  2 yıl İtalyanca 340 - 2296 euro

 

Pisa Üniversitesi,Pisa Üniversitesi ücretsi başvuru,university of pisa