Università di Modena e Reggio Emilia

1175 yılında kurulmuş olan Modena Üniversitesi, en eski İtalyan üniversiteleri arasında yer almaktadır. Modena university İtalya eğitim öğretim kalitesi, araştırma ve akademik yayınları ile İtalyan devlet üniversiteleri içinde en prestijli ve köklü üniversitelerinden biridir.

Modena ve Reggio Emilia Üniversitesi kuzey İtalya’da Modena şehrinde bulunmaktadır. Üniversitenin dünya üniversiteleri sıralamalarında çok iyi bir yeri vardır. Modena üniversitesi 27.000 üzerinde öğrenci nüfusu ve bir öğrencinin bekleyebileceği tüm olanakları (bilgisayar odaları, kütüphaneler, ders çalışma destek servisleri vs.) içeren büyük bir üniversitedir. Okul İtalyan devlet üniversiteleri arasında Italian Financial Daily tarafından en iyi 2. üniversite seçilmiştir. 

Modena Üniversitesi URAP ve Times Higher Education tarafından dünyada en iyi ilk 500 üniversite arasında gösterilmektedir. URAP ve QS sıralamasına göre üniversitenin tıp fakültesi dünyada en iyi ilk 350 üniversite arasındadır. Tıp eğitiminde başarısını kanıtlamış olan Modena university İtalya,  İtalya’da tıp eğitimi almak isteyen öğrencilerin tercih edebileceği bir üniversitedir.

Modena university İtalya, Modena ve Reggio Emilia olmak üzere iki şehirde kampüsleri bulunan bir üniversitedir. İki şehir de sanat ve kültür alanında gelişmiş şehirlerdir. Örneğin Modena’da bulunan Modena katedrali dünya mirası olarak ilan edilmiştir.

İtalyan üniversitelerine başvuru ve okul kaydı konularında profesyonel danışmanlık hizmeti sunan Firenze Eğitim olarak Modena üniversitesinin resmi kayıt ofisiyiz.Modena üniversitesine başvurmak isteyen öğrenciler başvuru dosyasının hazırlanması ve okul kaydı konularında danışmanlık hizmeti almak için yurtdışı eğitim danışmanlarımızla iletişime geçebilirler.

 

Lisans

- Economics and Finance (Ekonomi ve Finans) İtalyanca, İngilizce-Modena
- European Languages and Cultures (Avrupa Diller ve Kültürler) İtalyanca, İngilizce -Modena
- International Economics and Marketing (Uluslararası Ekonomi ve Pazarlama) İtalyanca, İngilizce – Modena
- Legal Services in Business and Public Admimistration (İş Hukuk Servisleri ve Kamu Yönetimi) İtalyanca, İngilizce – Modena
- Law (Hukuk) İtalyanca, İngilizce – Modena
- Chemistry (Kimya) İtalyanca, İngilizce- Modena
- Business Administration and Management (İşletme ve Yönetim) İtalyanca-Modena
- Communication Sciences  (İletişim bilimleri) İtalyanca-Reggio Emilia
- Digital Education (Dijital Eğitim) İtalyanca- Reggio Emilia
- Digital Marketing (Dijital Pazarlama) İtalyanca- Reggio Emilia
- Education for Early Childhood Services and Socio-Pedagogical (Erken Çocukluk Hizmetleri Eğitimi ve Sosyo-Pedagojik) İtalyanca- Reggio Emilia
- History and Contemporary Cultures (Tarih ve Çağdaş Kültürler) İtalyanca-Modena
- Marketing and Business Organization (Pazarlama ve İş Organizasyonu) İtalyanca- Reggio Emilia
- Psychological Sciences and Techniques (Psikoloji Bilimleri ve Teknikleri) İtalyanca- Reggio Emilia
- Strategic Science (Strateji Bilimi) İtalyanca- Modena 
- Primary Teacher Education (İlkokul Öğretmenliği Eğitimi) İtalyanca- Reggio Emilia
- Biomedical Laboraty Techniques (Biyomedikal Laboratuvar Teknikleri) İtalyanca- Modena
- Cardiocirculatory and Cardiovascular Perfusion Techniques(Kardiyosirkülatuar ve Kardiyovasküler Perfüzyon Teknikleri ) İtalyanca- Modena
- Dental Hygiene (Diş Hekimliği) İtalyanca- Modena
- Imaging and Radiothreapy Techniques (Görüntüleme ve Radyoterapi Teknikleri) İtalyanca- Modena
- Midwifery (Ebelik) İtalyanca- Modena
- Nursing (Hemşirelik) İtalyanca- Modena
- Nursing (Hemşirelik)İtalyanca- Reggio Emilia
- Occupational Threapy (Mesleki Terapi) İtalyanca- Reggio Emilia
- Physiotherapy (Fizyoterapi) İtalyanca- Reggio Emilia
- Psychiatric Rehabilitation Technique (Psikiatrik Rehabilitasyon Teknikleri) İtalyanca- Reggio Emilia
- Speech and Language Threapy (Konuşma ve Dil Terapisi) İtalyanca- Reggio Emilia
- Dentistry and Dental Prosthodontics ( Diş Hekimliği ve Diş Protetik Diş Tedavisi) İtalyanca- Modena
- Medicine and Surgery (Tıp) İtalyanca-Modena 
- Geological Sciences (Jeolojik Bilimler) İtalyanca-Modena
- Informatics (İnformatik) İtalyanca -Modena
- Mathematics (Matematik) İtalyanca -Modena
- Natural Science (Doğa Bilimleri) İtalyanca -Modena
- Physics (Fizik) İtalyanca -Modena
- Agricultural and Food Sciences and Technologies (Tarım ve Gıda Bilimleri ve Teknolojileri) İtalyanca- Reggio Emilia
- Biological Sciences (Biyolojik Bilimler) İtalyanca -Modena
- Biotechnologies (Biyoteknolojiler) İtalyanca -Modena
- Pharmaceutical Chemistry and Technology ( Farmasötik Kimya ve Teknoloji) İtalyanca -Modena
- Pharmacy (Eczacılık) İtalyanca -Modena
- Civil and Environmental Engineering (Sivil ve Çevre Mühendisliği) İtalyanca -Modena
- Computer Engineering (Bilgisayar Mühendisliği) İtalyanca -Modena
- Constructions and Territorial Management (İnşaatlar ve Bölgesel Yönetim) İtalyanca -Modena
- Electronics Engineering (Elektronik Mühendisliği) İtalyanca -Modena
- Engineering for Smart Industry ( Akıllı Endüstriler için Mühendislik) İtalyanca -Modena
- Management Engineering (Yönetim Mühendisliği) İtalyanca -Modena
- Mechanical Engineering (Makine Mühendisliği) İtalyanca -Modena
- Mechatronic Engineering (Mekatronik Mühendisliği) İtalyanca- Reggio Emilia
- Vehicle Engineering (Araç Mühendisliği) İtalyanca -Modena
 
Yüksek Lisans
 
İngilizce eğitim dilinde verilen Modena Üniversitesi  master programları : 
- Advanced Automative Electronic Engineering (İleri Otomotiv Elektronik Mühendisliği)Modena
- Advanced Automative Engineering (İleri Elektronik Mühendisliği) Modena
- Economics and Public Policy (Ekonomi ve Kamu Politikası)Modena
- Electric Vehicle Engineering (Elektrikli Araç Mühendisliği) Modena
- Electronics Engineering (Elektronik Mühendisliği) Modena
- Food Safety and Food Risk Management (Gıda Güvenliği ve Gıda Risk Yönetimi)Modena
- Innovation Design (İnovasyon Tasarımı) Modena
- International Management (Uluslararası İşletme) Modena
- Languages for Communication in International Enterprises and Organizations (Uluslararası İşletme ve Kuruluşlarda İletişim Dilleri)Modena 
- Physics (Fizik) Modena
 
Kısmen İngilizce olan Modena Üniversitesi master programları (İtalyanca bilmek lazım) :
- Chemical Sciences (Kimya Bilimleri)-Modena
- Civil and Environmental Engineering (İnşaat ve Çevre Mühendisliği)Modena
- Computer Engineering (Bilgisayar Mühendisliği)-Modena
- Computer Science(Bilgisayar Bilimi)- Modena
- Experimental and Applied Biology (Deneysel ve Uygulamalı Biyoloji)- Modena
- Financial Analysis, Consulting and Management (Finansal Analiz, Danışmanlık ve Yönetim)-Modena
- General Management and Consulting (Genel Yönetim ve Danışmanlık)-Modena
- Geosciences, Georisks and Georesources (Yerbilimleri, Georiskler ve Jeo kaynaklar) -Modena
- Labour Relations (Laboratuvar İlişkileri) - Modena
- Languages, Cultures, Communication (Diller, Kültürler, İletişim) - Modena
- Management Engineering (Yönetim Mühendisliği)- Reggio Emilia
- Materials Engineering (Malzeme Mühendisliği) -Modena
- Mathematics (Matematik) -Modena
- Mechanical Engineering (Makine Mühendisliği)- Modena
- Mechatronic Engineering (Mekatronik Mühendisliği) -Reggio Emilia
- Medical Biotechnologies (Medikal Biyoteknolojiler)- Modena
- Vehicle Engineering (Araç Mühendisliği)-Modena 
 
İtalyanca eğitim dilinde verilen Modena Üniversitesi  master programları:
- Advertising, Digital Communication and Creative Business Processes (Reklam, Dijital İletişim ve Yaratıcı İş Süreçleri) - Reggio Emilia
- Anthropology and History of the Contemporary World (Çağdaş Dünya Antropolojisi ve Tarihi)-Modena
- Economics and Law in Business and Public Administration (İşletme ve Kamu Yönetiminde Ekonomi ve Hukuk)- Reggio Emilia
- Management and Business Communication (Yönetim ve İş İletişimi)- Reggio Emilia
- Pedagogy (Pedagoji)- Reggio Emilia
- Philosophy (Felsefe)-Modena
- Nursing and Midwifery Sciences (Hemşirelik ve Ebelik Bilimleri)- Reggio Emilia
- Didactic and Communication of Sciences (Didaktik ve Bilimlerin İletişimi)-Modena
- Quaternary, Prehistory and Archeology (Kuvaterner, Prehistorya ve Arkeoloji)-Modena
- Food Safety and Control (Gıda Güvenliği ve Kontrolü)- Reggio Emilia
- Industrial Biotechnologies (Endüstriyel Biyoteknolojiler)-Modena
 
Burs
Modena Üniveristesi bursları öğrenim ücretinin hepsini kapsayan veya bir kısmını kapsayan ihtiyaç bazında verilen burslardır. Bu burslar öğrenci ailelerinin maddi durumlarına göre verilmektedir. Burslar hakkında daha detaylı bilgi için Firenze Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. 
 
Konaklama
Modena Üniversitesi kayıtlı öğrencilerine birçok öğrenci yurdu seçeneği sunmaktadır. Öğrenci yurtları hem Modena’da hem de Reggio Emilia’da bulunmaktadır. Üniversitenin toplam 10 adet yurdu hem Modena’da  hem de Reggio Emilia’da bulunmaktadır. Yurtlarda tercihe göre tek kişilik veya çift kişilik konaklama tercih edilebilir.
Yüksek Öğrenim Hakkı Bölgesel Otoritesi ER.GO, Modena ve Reggio Emilia üniversite yurtlarında konaklama için öğrencilere yardımcı olabilir.
 
Nasıl Başvurabilirim ?
Modena Üniversitesi Türkiye resmi kayıt ofisi Firenze Eğitim ile başvuru dosyasının hazırlanması ve okul kaydı için iletişime geçebilirsiniz
 
 

 

 

Başvuru

Modena ve Reggio Emilia Üniversitesinin resmi kayıt ofisi olarak başvuru esnasında bizden destek alabilirsiniz. 

Üniversite

Şehir Bölüm Eğitim Dili Başlangıç Tarihi Süre   Yıllık Eğitim ücreti
Modena Economics and Finance İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena European Languages and Cultures İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Legal Services in Business and Public Admimistration İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena International Economics and Marketing İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Law İtalyanca  Eylül 5 Yıl €660 - €1,800
Modena Chemistry İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Business Administration and Management İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Communication Sciences  İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Reggio Emilia Digital Education İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Reggio Emilia Digital Marketing İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Reggio Emilia Education for Early Childhood Services and Socio-Pedagogical İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena History and Contemporary Cultures  İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Reggio Emilia Marketing and Business Organization İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Reggio Emilia Psychological Sciences and Techniques İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Strategic Science İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Reggio Emilia Primary Teacher Education İtalyanca  Eylül 5 Yıl €660 - €1,800
Modena Biomedical Laboraty Techniques İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Cardiocirculatory and Cardiovascular Perfusion Techniques İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Dental Hygiene İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Imaging and Radiothreapy Techniques İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Midwifery  İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena,  Reggio Emilia Nursing İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Reggio Emilia Occupational Threapy İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Reggio Emilia Physiotherapy İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Reggio Emilia Psychiatric Rehabilitation Technique  İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Reggio Emilia Speech and Language Threapy İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Dentistry and Dental Prosthodontics İtalyanca  Eylül 6 Yıl €660 - €1,800
Modena Medicine and Surgery İtalyanca  Eylül 6 Yıl €660 - €1,800
Modena Geological Sciences  İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Informatics İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Mathematics  İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Natural Science İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Physics İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Reggio Emilia Agricultural and Food Sciences and Technologies İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Biological Sciences İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Biotechnologies İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Pharmaceutical Chemistry and Technology İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Pharmacy  İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Civil and Environmental Engineering İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Computer Engineering İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Constructions and Territorial Management İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Electronics Engineering İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Engineering for Smart Industry İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Management Engineering  İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Mechanical Engineering İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Reggio Emilia Mechatronic Engineering  İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800
Modena Vehicle Engineering İtalyanca  Eylül 3 Yıl €660 - €1,800

Master

Şehir Bölüm Eğitim Dili Başlangıç Tarihi Süre   Yıllık Eğitim Ücreti
Modena Advanced Automative Electronic Engineering İngilizce Eylül 2 Yıl €1500 -  €5,000
Modena Advanced Automative Engineering İngilizce Eylül 2 Yıl €1500 -  €5,000
Modena Economics and Public Policy İngilizce Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Electric Vehicle Engineering İngilizce Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Electronics Engineering İngilizce Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Food Safety and Food Risk Management  İngilizce Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Innovation Design İngilizce Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena International Management İngilizce Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Languages for Communication in International Enterprises and Organizations  İngilizce Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Physics İngilizce Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Chemical Sciences  İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Civil and Environmental Engineering İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Computer Engineering İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Computer Science İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Experimental and Applied Biology İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Financial Analysis, Consulting and Management İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena General Management and Consulting İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Geosciences, Georisks and Georesources İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Labour Relations İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Languages, Cultures, Communication  İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Reggio Emilia Management Engineering İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Materials Engineering İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Mathematics İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Mechanical Engineering İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Reggio Emilia Mechatronic Engineering İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Medical Biotechnologies  İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Vehicle Engineering  İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Reggio Emilia Advertising, Digital Communication and Creative Business Processes İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Anthropology and History of the Contemporary World İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Reggio Emilia Economics and Law in Business and Public Administration İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Reggio Emilia Management and Business Communication İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Reggio Emilia Pedagogy İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Philosophy İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Reggio Emilia Nursing and Midwifery Sciences İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Didactic and Communication of Sciences  İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Quaternary, Prehistory and Archeology İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Reggio Emilia Food Safety and Control  İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Industrial Biotechnologies İtalyanca Eylül 2 Yıl  €660 -  €2,000
Modena Üniversitesi, Modena university İtalya, İtalyan devlet üniversiteleri, İtalyan üniversiteleri