Università degli Studi di Parma

Università degli Studi di Parma hakkında genel bilgiler

Parma Üniversitesi 1962 yılında kurulmuştur. Üniversitede 9 Bölüm, 40 Lisans proğramı , 6 Tek Döngü Derecesi bölümü, 46 Yüksek Lisans proğramı ile birçok Öğretmenlik proğramları ile çeşitli Yüksek Lisans Programları ve Doktoralar bulunmaktadır.

Üniversitenin sayıları  (yılda 5.000'den fazla mezun ve yaklaşık 1.700 öğretim üyesi ve personeli ile 27.000 öğrenci), Parma  yaşam kalitesi ile birlikte her zaman İtalya'nın her yerinden çok sayıda öğrenciyi kendine çekmiştir. Öğrencilere üniversiteyle ilgili seçimlerinde yardımcı olacak bilgi noktaları ve kariyer danışmanlığı hizmetleri, öğretim faaliyetleri ve araştırma için güçlü bir uluslararası ağ, topluluk programları ve burslar sayesinde canlı bir öğrenci değişim proğramı bulunmaktadır.

Parma Üniversitesi, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurumlarla sürekli temas ve işbirliği içindedir. Avrupa Koleji gibi projeler, öğrencileri topluluk sorunları konusunda eğitir ve onlara, bireylerin ve halkların haklarının teşviki üzerine kurulmuş bir Avrupa toplumunun önemini öğretir.

 

 

Parma Üniversitesi’nda burs imkanları nelerdir?

Parma Üniversitesinde okurken öğrencinin aile gelir durumuna göre verilen ihtiyaç burslarına başvurabilirsiniz.

 

Parma Üniversitesi başvurumu nasıl yapabilirim?

Parma Üniversitesi başvuru prosedürleri bölüme göre değişmektedir. 

Bu süreçle ilgili daha fazla bilgi almak veya yardım almak için Firenze Eğitim danışmanları ile iletişime geçebilirsiniz. Lütfen +90 216 302 24 55 nolu telefondan veya [email protected] e-posta adresinden bize ulaşınız.

 

Parma Üniversitesi sınavlarına nasıl hazırlanabilirim?

Parma Üniversitesi’nin giriş sınavları için Firenze Eğitim online hazırlık kursları ile hazırlanabilir ve deneme testlerini alabilirsiniz.

 

Parma Üniversitesi’nde okurken konaklama için harcama nedir?

Parma Üniversitesi herhangi bir öğrenci yurduna sahip değildir. Ancak Welcome Office sayesinde kalacak bir yer bulmanıza yardımcı olabilirler: bu hizmet hem İtalyan hem de uluslararası öğrenciler için bilgi ve destek sağlar.

Emilia Romagna'nın Yüksek Öğrenim Hakkı Bölgesel Otoritesi olan ER.GO, Parma'nın farklı bölgelerinde, genellikle Üniversite bölümlerinden kısa bir mesafede bulunan 6 yurtta 600'den fazla oda ile öğrenci konutu sağlar.

Her yıl ER.GO. konaklama için bir seçim duyurusu yayınlar. Yabancı öğrenciler, gerekli belgeleri sunmaları ve belirtilen özel ekonomik ve eğitimsel gereksinimleri karşılamaları koşuluyla başvurabilirler

Alternatif olarak öğrenciler internette de bir konut bulabilirler. Genel olarak bir odanın kirası €300 ile €400 arasındadır.

 

Aşağıdaki proğramlar İngilizce’de öğretilmektedir:

Tek Devre Lisansı

Medicine and Surgery – Tıp ve Cerrahı

 

Yüksek Lisans

Communication Engineering – İletişim Mühendisliği

Food safety xnd Food Risk Management – Gıda Güvenliği ve Gıda Riski Yönetimi  Inter-university course in collaboration between University of Bologna, University of Modena xnd Reggio Emilia, Catholic University of Piacenza, University of Ferrara

International Business xnd Development – Uluslararası İşletme ve Gelişim

Engineering for the Food Industry – Gıda Endüstrisi için Mühendisliği

Language Sciences and Cultural Studies for Special Needs – Özel İhtiyaçlar İçin Dil Bilimleri ve Kültürel Çalışmalar

Advanced Automotive Electronic Engineering – İleri Otomotiv Elektronik Mühendisliği (Inter-university course with administrative headquarters at the University of Bologna)

Advanced Automotive Engineering – İleri Otomotiv Elektronik Mühendisliği (Inter-university course with administrative headquarters at the University of Modena xnd Reggio Emilia)

Electric Vehicle Engineering – Elektrikli Araç Mühendisliği (Inter-university course with administrative headquarters at the University of Bologna)

Food Sciences for Innovation xnd Authenticity – Yenilik ve Özgünlük için Gıda Bilimleri (Inter-university course with the University of Bozen xnd the University of Udine)

 

 

Aşağıdaki Proğramlar İtalyanca’da öğretilmektedir:

Lisans

Biology – Biyoloji

Biotechnology – Biyoteknoloji

Chemistry – Kimya

Earth Sciences – Yer Bilimleri

Materials Science – Madde Bilimleri

Natural and Environmental Sciences – Doğa ve Çevre Bilimleri

Economics and Management – Ekonomi ve Management

Food System: Management, Sustainability and Technologies – Gıda Sistemi: Yönetim, Sürdürülebilirlik ve Teknolojiler

Architecture Regeneration Sustainability – Mimari Yenileme Sürdürülebilirlik

Civil and Environmental Engineering – İnşaat ve Çevre Mühendisliği

Computer Technologies Engineering – Bilgisayar Teknolojisi Mühendisliği (??)

Computer, Electronic and Communications Engineering – Bilgisayar, Elektronik ve İletişim Mühendisliği

Constructions, Infrastructures and Territorial Management – İnşaat, Altyapı ve Bölge Yönetimi

Management Engineering – Management Mühendisliği

Mechanical Engineering – Makine Mühendisliği

Sustainable Design For Food Systems – Gıda Sistemleri İçin Sürdürülebilir Tasarım

 

 

Yüksek Lisans

Biomolecular, Genomic and Cellular Sciences – Biyomoleküler, Genomik ve Hücresel Bilimler

Chemistry – Kimya

Ecology and Ethology For Nature Conservation – Doğanın Korunması İçin Ekoloji ve Etoloji

Genomic, Molecular and Industrial Biotechnologies – Genomik, Moleküler ve Endüstriyel Biyoteknolojiler

Geological Sciences Applied To Environmental Sustainability – Çevresel Sürdürülebilirliğe Uygulanan Jeolojik Bilimler

Industrial Chemistry – Endüstriyel Kimya

Sciences and Technologies For Environment and Resources – Çevre ve Kaynaklar İçin Bilimler ve Teknolojiler

Translational Biomedical Sciences – Translasyonel Biyomedikal Bilimler

Earth Sciences – Yer Bilimleri

Materials Science – Madde Bilimleri

Natural and Environmental Sciences – Doğa ve Çevre Bilimleri

Business Administration – İşletme Yönetimi

Finance and Risk Management – Finans ve Risk Management

Food Quality Systems and Gastronomy Management – Gıda Kalite Sistemleri ve Gastronomi Yönetimi

International Business xnd Development – Uluslararası İşletme ve Gelişim

Trade xnd Consumer Marketing –Ticaret ve Tüketici Pazarlaması

Advanced Automotive Electronic Engineering

Advanced Automotive Engineering – İleri Otomotiv Elektronik Mühendisliği

Architecture and City Sustainability – Mimari ve Şehir Sürdürülebilirliği

Civil Engineering – İnşaat mühendisliği

Communication Engineering – İletişim Mühendisliği

Computer Engineering – Bilgisayar Mühendisliği

Electric Vehicle Engineering – Elektrikli Araç Mühendisliği

Electronic Engineering – Elektronik Mühendisliği

Engineering For The Food Industry – Gıda Endüstrisi İçin Mühendislik

Environmental and Lxnd Management Engineering – Çevre ve Arazi Yönetimi Mühendisliği

Management Engineering – Management Mühendisliği

Mechanical Engineering – Makine Mühendisliği

 

 

Artistic, Library’s xnd Performing Arts Heritage – Sanatsal ve Gösteri Sanatları Mirası

Communication xnd Contemporary Media for Creative Industries – Yaratıcı Endüstriler İçin İletişim ve Çağdaş Medya

Educational Sciences – Eğitim Bilimleri

Humanities – Beşeri Bilimleri

Modern Foreign Languages and Civilisations – Modern Yabancı Diller ve Medeniyetler

Philosophical Studies – Felsefe

 

Classical and Modern Philology and Literature – Klasik ve Modern Filoloji ve Edebiyat

Design and Coordination Of Educational Services – Eğitim Hizmetleri Tasarım ve Koordinasyonu

History and Critic Of Arts and Performance – Sanat ve Performans Tarihi ve Eleştirisi

Journalism, Editorial Culture and Multimedia Communication – Gazetecilik, Yayın Kültürü ve Multimedya İletişimi

Language Sciences and Cultural Studies For Special Needs – Özel İhtiyaçlar İçin Dil Bilimleri ve Kültürel Çalışmalar

Languages, Cultures, Communication – Diller, Kültürler, İletişim

Philosophy – Felsefe

Social and Clinical Applied Psychology – Sosyal ve Klinik Psikoloji

 

First Cycle Degree

Political Sciences and International Relations – Siyasi bilimler ve Uluslararası İlişkiler

Social Work – Sosyal İşler

 

Second Cycle Degree

International and European Relations – Ulurlararası ve Avrupa İlişkileri

Planning and Management Of Social Work - Sosyal İşlerin Planlanması ve Yönetimi

 

Single Cycle Degree Course 5 Years

Law – Hukuk

Computer Science – Bligisayar Bilimi

Mathematics – Matematik

Physics – Fizik

Computer Science – Bilgisayar Bilimi

Mathematics – Matematik

Physics – Fizik

Audioprothesic Techniques – Kulak Protez Teknikleri

Biomedical Laboratory Techniques – Biyomedikal Laboratuvar Teknikleri

Environment and Workplace Prevention Techniques – Çevre ve İşyeri Önleme Teknikleri

Imaging and Radiotherapy Techniques – Görüntüleme ve Radyoterapi Teknikleri

Midwifery – Ebelik

Nursing – Hemşirelik

Orthoptic and Ophtalmologic Assistance – Ortoptik Ve Oftalmolojik Yardım

Physiotherapy – Fizyoterapi

Psychology: Theory and Techniques – Psikoloji: Teori ve Teknikler

Speech and Language Therapy – Konuşma ve Dil Terapisi

Sport Sciences, Physical Exercise and Human Health – Spor Bilimleri, Fiziksel Egzersiz ve İnsan Sağlığı

Medical, Veterinary xnd Pharmaceutical Biotechnologies – Tıbbi, Veterinerlik ve Farmasötik Biyoteknolojiler

Nursing xnd Midwifery Sciences – Ebelik ve Hemşirelik Bilimleri

Psychobiology xnd Cognitive Neuroscience – Psikobiyoloji ve Bilişsel Nörobilim

Theory and Methods Of Preventive xnd Adapted Physical Activities – Önleyici ve Fiziksel Aktivitelerin Teori ve Yöntemleri

Medicine and Surgery – Tıp ve Cerrahı

School Of Dental Medicine – Diş Hekimliği

Livestock Science and Animal Production Technologies – Hayvancılık Bilimi ve Hayvansal Üretim Teknolojileri

Innovative and Sustainable Livestock Production – Yenilikçi ve Sürdürülebilir Hayvancılık Üretimi

Veterinary Medicine – Veterinerlik

Food Science and Technology – Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Gastronomic Science – Gastronomi Bilimi

Food Safety and Food Risk Management – Gıda Güvenliği ve Gıda Risk Yönetimi

Food Science and Technology – Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Food Sciences For Innovation and Authenticity – Yenilik ve Özgünlük İçin Gıda Bilimleri

Human Nutrition Sciences – İnsan Beslenme Bilimleri

Pharmaceutical Chemistry and Technology – Farmasötik Kimya ve Teknoloji

Pharmacy – Eczanecilik