Università degli Studi di Bari

Güney İtalya’nın tarihi Bari şehrinde bulunan Bari Üniversitesi en iyi İtalyan devlet üniversiteleri arasındadır ve 1925 yılında kurulmuştur. Bu üniversite İtalya’da İngilizce tıp okumak isteyen öğrenciler için oldukça uygundur. 
İtalya’da İngilizce tıp eğitimi alabileceğiniz Bari Üniversitesi, tıp fakültesindeki başarısıyla dünya üniversite sıralamalarında kendisini göstermektedir. Üniversitenin tıp fakültesi QS dünya sıralamasına göre ilk 400-450 üniversite arasında yer alırken URAP tarafından  257.sırada gösterilmektedir. Genç İtalyan devlet üniversiteleri kategorisinde olan Bari Üniversitesi Times Higher Education tarafından Avrupa’daki üniversiteler sıralamasında ise en iyi ilk 200 üniversite arasındadır. CWUR dünya üniversite sıralamalarında da 431.sırada yer almaktadır. 
Güney İtalya'daki en seçkin İtalyan devlet üniversiteleri arasında olan Bari Üniversitesi İngilizce ve İtalyanca bölümleri olan ve kampüsünde 60.000'den fazla akademisyeni ile İtalya'nın en büyük öğrenci topluluklarından biridir. Öğrenciler kampüste yüzme havuzu, futbol sahası, tenis kortları vs. gibi birçok spor tesislerine erişebilmektedir. Bari, Brindisi ve Taranto olamk üzere okulun toplamda üç kampüsü bulunmaktadır. 
Bari Üniversitesi yabancı öğrenciler tarafından en çok tercih edilen İngilizce tıp fakültesinde eğitim alabilmek için İtalya’da İngilizce Tıp IMAT Sınavı Hazırlık sayfasını ziyaret edebilir, Bari Üniversitesi başvuruları ve okul kaydı konularında profesyonel danışmanlık almak için Firenze Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

Bari Üniversitesi  İngilizce lisans programları : 
- Medicine and Surgery (Tıp ve Cerrah) 
 
Bari Üniversitesi İtalyanca lisans programları : 
- Health assistance (Sağlık Asistanlığı)
- Medical and pharmaceutical biotechnologies (Tıbbi ve farmasötik biyoteknolojiler)
- Chemistry (Kimya)
- Business legal services (Ticari hukuk hizmetleri)
- Business administration (İş yönetimi)
- Dietistica (Diyetetik)
- Economics and business (Ekonomi ve işletme)
- Educazione professionale (Profesyonel eğitim)
- Philosophy (Felsefe)
- Physics (Fizik)
- Fisioterapia (Fizyoterapi)
- Igiene dentale (Diş bakımı)
- Infermieristica (Hemşirelik)
- Computer Science (Bilgisayar Bilimi)
- Computer science and digital communication (Bilgisayar bilimi ve dijital iletişim)
- Computer science and Technologies for software production (Bilgisayar bilimi ve yazılım üretimi için teknolojiler)
- Humanities (Beşeri bilimler)
- Cultures of modern languages and of tourism (Turizm modern dillerinde kültürler)
- Modern Languages, Cultures and Literatures (Modern diller, kültürler ve edebiyatlar)
- Marketing&Business communication (Pazarlama&İş iletişimi)
- Matematica (Matematik)
- Ortottica ed assistenza oftalmologica (Ortoptik ve oftalmolojik yardım)
- Ostetricia (Doğum uzmanlığı)
- Material’s science and Technologies (Malzeme bilimi ve teknolojileri)
- Environmental sciences (Çevre bilimleri)
- Animal science (Hayvan bilimi(
- Biological sciences (Biyolojik bilimler)
- Legal services (Hukuk hizmetleri)
- Social service sciences and sociology (Sosyal hizmet bilimleri ve sosyoloji)
- Training and education sciences (Eğitim ve öğretim bilimleri)
- Communication studies (İletişim çalışmaları)
- Science of nature (Doğa bilimi)
- Psychological sciences and techniques (Psikolojij bilimler ve teknikler)
- Agricultural Science and Technology (Tarım bilimi ve teknolojisi)
- Food Science and Technology (Gıda bilimi ve teknolojisi)
- Land and Enviromental Science and Technology (Arazi ve çevre bilimi ve teknolojisi)
- Geological sciences (Jeolojik bilimler)
- Scienze politiche (Siyaset bilimleri)
- Scienze politiche, economiche e amministrative (Siyasi, ekonomik ve idari bilimler)
- Statistics (İstatistik)
- History and social sciences (Tarih ve sosyal bilimler)
- Psychiatric rehabilitation techniques (Psikiatrik rehabilitasyon teknikleri)
- Audometric techniques (Odyometrik teknikler)
- Environment and workplace prevention techniques (Çevre ve işyeri önleme teknikleri)
- Biomedical Laboratory techniques (Bitomedikal laboratuvar teknikleri)
- Imaging and radiotherapy techniques (Görüntüleme ve radyoterapi teknikleri)
- Tecniche ortopediche (Ortopedik teknikler)
- Pharmaceutical chemistry and technology (Farmasötik kimya ve teknoloji)
- Conservation and restoration of cultural heritage (Kültürel mirasın korunması ve restorasyonu)
- Pharmacy (Eczacılık)
- Law (Hukuk)
- Veterinary Medicine (Veterinerlik)
- Primary Teacher Education  (İlkokul Öğretmenliği Eğitimi)
- Odontoiatria e protesi dentaria (Diş hekimliği ve diş protezi)
- Medicina e Chirurgia (Tıp)
 
Bari Üniversitesi  İngilizce yüksek lisans programları : 
 
- Computer science (Bilgisayar Bilimi)
- Innovation development in agri-food systems (IDEAS)  (Tarım-gıda sistemlerinde yenilik gelişimi)
- Marketing (Pazarlama)
- Physics (Fizik)
Bari Üniversitesi İtalyanca yüksek lisans programları : 
- Archaeology (Arkeoloji)
- Environmental biology (Çevresel biyoloji)
- Cellular and molecular biology (Hücresel ve moleküler biyoloji)
- Industrial and environmental biotechnologies (Endüstriyel ve çevresel biyoteknolojiler)
- Medical biotechnologies and molecular medicine (Tıbbi biyoteknolojiler ve moleküler tıp)
- Biotechnologies for the quality and the healthiness of nutrition (Beslenme ve kalite için biyoteknolojiler)
- Business professional consulting (Profesyonel iş danışmanlığı)
- Data Science (Data Bilimi)
- Diritto dello Sviluppo Sostenibile (Sürdürülebilir Kalkınma Hukuku)
- Economics of financial markets and institutions (Finansal pazarlar ve enstitüler ekonomisi)
- Economics and management (Ekonomi ve yönetim)
- Economics and strategies for international markets (Uluslararası pazarlar için ekonomiler ve stratejiler)
- Modern philology (Modern filoloji)
- Ancient philology, literatures and history (Antik filoloji, edebiyat ve tarih)
- Modern languages and literature (Modern diller ve edebiyat)
- Matematica (Matematik)
- Designed and management of tourism and cultural systems (Turizm ve kültürel sistemlerde tasarım ve yönetim)
- Clinical psychology (Klinik psikoloji)
- Relazioni internazionali e studi europei (Uluslararası ilişkiler ve Avrupa çalışmaları)
- Material science (Malzeme bilimi)
- Agricultural and Environmental Science (Tarım ve Çevre Bilimi)
- Chemical sciences (Kimya bilimleri)
- Editorial public and social information studies (Editoryal kamu ve sosyal bilgi çalışmaları)
- Science nature (Bilim doğası)
- Scienze della Nutrizione per la Salute Umana (İnsan Sağlığı İçin Beslenme Bilimleri)
- Science of administration (Yönetim bilimi)
- Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (Teşhis amaçlı teknik sağlık meslekleri bilimleri)
- Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (Önleme sağlık meslekleri bilimleri)
- Show sciences (Gösteri bilimleri)
- Scienze e tecniche dello sport (Spor bilimleri ve teknikleri)
- Scienze e tecnologie alimentari (Gıda bilimi ve teknolojisi)
- Philosophical sciences (Felsefi Bilimler)
- Geological and geophysical sciences (Jeolojik ve jeofizik bilimler)
- Scienze infermieristiche ed ostetriche (Hemşirelik ve doğum bilimleri)
- Pedagogical studies (Pedagojik çalışmalar)
- Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie (Sağlık Meslekleri Rehabilitasyon Bilimleri)
- Historical and documental sciences (Tarih ve belge bilimleri)
- Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (Hayvansal kökenli gıda ve sağlık güvenliğ)
- Cyber security (Siber güvenlik)
- Statistics and methods for economics and finance (Ekonomi ve finans için istatistikler ve metotlar)
- History of art (Sanat tarihi)
- Business strategies and management (İş stratejileri ve yönetimi)
- Specialised translation (Özel çeviri)
 
Konaklama
Bari Üniversitesi öğrencilere yurt konaklaması sunmaktadır. Toplamda 6 öğrenci yurdu vardır. Yurt konaklamasında odalar tek, çift veya üç kişilik odalar olabilir, ayrıca ortak çalışma alanı da bulunmaktadır. 
 
Burs

Bari Üniversitesi  öğrencinin maddi durumuna ve başarısına göre burslar vermektedir. Burs başvuruları ve İtalya’da burs imkanları konusunda profesyonel danışmanlık almak için Firenze Eğitim yurtdışı eğitim danışmanları ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

Başvuru

Bari Üniversitesi bölümleri, kabul koşulları ve okul kaydı konularında profesyonel danışmanlık almak için lütfen Firenze Eğitim yurtdışı eğitim danışmanları ile iletişime geçiniz.

Üniversite

Şehir Bölüm  Eğitim Dili Süre  Yıllık Eğitim Ücreti
Bari  Medicine and Surgery  İngilizce 6 Yıl 0-1912€
Bari  Health assistance  İtalyanca  3 Yıl  0-1912€
Bari  Medical and pharmaceutical biotechnologies  İtalyanca  3 Yıl  0-1912€
Bari  Chemistry İtalyanca  3 Yıl  0-1912€
Bari  Business legal services İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari, Brindisi  Business administration İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Economics and business administration İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Economics and business İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Educazione professionale İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Philosophy  İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Physics İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Fisioterapia İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Igiene dentale İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Infermieristica İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari Computer science İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari, Taranto  Computer science and digital communication İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Computer science and technologies for software production İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Humanities İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Cultures of modern languages and of tourism İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Modern Languages, Cultures and Literatures İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Marketing & business communication İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Matematica İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Ortottica ed assistenza oftalmologica  İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Ostetricia İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Material’s science and Technologies  İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari, Taranto  Environmental sciences İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Animal science İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Biological sciences İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Legal services İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Social service sciences and sociology İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Training and education sciences İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Communication studies İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Science of nature İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Psychological sciences and techniques  İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Agricultural Science and Technology  İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Food Science and Technology İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Land and Environmental Science and Technology İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Geological sciences  İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Scienze politiche  İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Scienze politiche, economiche e amministrative  İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Statistics İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  History and social sciences İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Psychiatric rehabilitation techniques İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Audiometric techniques İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Environment and workplace prevention techniques  İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Biomedical laboratory techniques İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Neurophysiopathology techniques İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Imaging and radiotherapy techniques İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Tecniche ortopediche İtalyanca  3 Yıl 0-1912€
Bari  Pharmaceutical chemistry and technology İtalyanca  5 Yıl 0-1912€
Bari  Conservation and restoration of cultural heritage İtalyanca  5 Yıl 0-1912€
Bari  Pharmacy İtalyanca  5 Yıl 0-1912€
Bari, Taranto  Law İtalyanca  5 Yıl 0-1912€
Bari, Taranto  Veterinary Medicine İtalyanca  5 Yıl 0-1912€
Bari  Primary Teacher Education İtalyanca  5 Yıl 0-1912€
Bari  Odontoiatria e protesi dentaria İtalyanca  6 Yıl  0-1912€
Bari, Taranto  Medicina e Chirurgia İtalyanca  6 Yıl  0-1912€

Master

Şehir Bölüm  Eğitim Dili Süre  Yıllık Eğitim Ücreti
Bari  Computer science İngilizce 2 Yıl   0-1912€
Bari  Innovation development in agri-food systems (IDEAS)  İngilizce 2 Yıl   0-1912€
Bari  Marketing İngilizce 2 Yıl   0-1912€
Bari  Physics İngilizce 2 Yıl 0-1912€
Bari   Archaeology İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Environmental biology  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Cellular and molecular biology  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Industrial and environmental biotechnologies  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Medical biotechnologies and molecular medicine  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Biotechnologies for the quality and the healthiness of nutrition İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Business professional consulting  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Data Science  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Diritto dello Sviluppo Sostenibile İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Economics of financial markets and institutions  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Economics and management  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Economics and strategies for international markets  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Modern philology  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Ancient philology, literatures and history  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Medicine della piante İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Modern languages and literature  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Matematica İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Designed and management of tourism and cultural systems  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Clinical psychology  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Relazioni internazionali e studi europei İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Material science  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Agricultural and Environmental Science  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari, Taranto Chemical sciences  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari, Taranto Editorial public and social information studies  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari, Taranto Science nature  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Scienze della Nutrizione per la Salute Umana İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Science of administration  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Show sciences  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Scienze e tecniche dello sport  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Scienze e tecnologie alimentari  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Philosophical sciences  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Scienze infermieristiche ed ostetriche İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Geological and geophysical sciences  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Scienze infermieristiche ed ostetriche İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Pedagogical studies  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Historical and documental sciences  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari, Taranto Cyber security  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Statistics and methods for economics and finance  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  History of art  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari, Taranto Business strategies and management  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari  Specialised translation  İtalyanca  2 Yıl 0-1912€
Bari Üniversitesi, İtalya’da İngilizce tıp, İtalyan devlet üniversiteleri